Välkommen till vår Kundportal

I Geomatikks Kundportal hanterar du dina ledningsanvisnings - och projekteringsärenden, beställer inmätning och grävtillstånd eller anmäler ett ledningsärende för TRV/Skanova.

Läs mer om GeoDig
Läs mer om inmätning för nätägare
Läs mer om inmätning för entreprenörer
Läs mer om projekteringsärenden