Riktlinjer/Villkor för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB