Riktlinjer/Villkor för Sandviken Energi Värme & Bredband